Συνδεθείτε με ανθρώπους που έχουν την ίδια σκέψη!
Το Koinoniko Epixeiro λειτουργεί ως κόμβος για την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Καλώς ήρθατε στο koinoniko epixeiro

Το koinoniko epixeiro, είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που εδρεύει στην Κρήτη και στοχεύει να βοηθήσει τους-τις κοινωνικούς-ές επιχειρηματίες ολόκληρης της Ελλάδας να ξεκινήσουν, να αναπτύξουν και να βελτιώσουν την επιχείρησή τους με τη βοήθεια της ενδιαφέρουσας κοινότητας που θα δημιουργηθεί και της ανταλλαγής γνώσεων.

Θέλουμε μέσα από σωστή καθοδήγηση να επιτρέψουμε στους-στις κοινωνικούς-ές επιχειρηματίες να βρουν τις καλύτερες ευκαιρίες δικτύωσης, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με την κοινότητα και να αναπτυχθούν στον χώρο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το οικοσύστημα των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Τι είναι η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα;

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ένα είδος επιχειρηματικότητας που λύνει κοινωνικά προβλήματα (π.χ. φτώχεια, υγεία, εκπαίδευση, προστασία περιβάλλοντος και υδάτινων πόρων κ.α.) με καινοτόμες πρακτικές. Δημιουργείται από ιδιώτες και απευθύνεται στο κοινωνικό σύνολο.

Ο σκοπός της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, εξέλιξη χωρίς περιορισμούς, ευημερία της κοινωνίας και ένταξη. Ακόμη, δημιουργεί θέσεις εργασίας (ιδίως σε τοπικές κοινότητες) δίνοντας ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Η μορφή της Κοινωνικής Επιχείρησης

Μια κοινωνικη επιχείρηση μπορεί να είναι κερδοσκοπική ή μη κερδοσκοπική, αρκεί να έχει κοινωνικό σκοπό. Όλα τα μέλη της μοιράζονται ένα όραμα: να εξελιχθεί η κοινωνία μας. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις λειτουργούν με θεμελιώδεις αρχές ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Η διαφορά από τις παραδοσιακές Επιχειρήσεις

Ο σκοπός λειτουργίας τους. Η κοινωνική επιχείρηση στοχεύει στην επίλυση ενός κοινωνικού προβλήματος και όχι στη κερδοφορία. Αν έχει έσοδα, διατίθενται για τον σκοπό της και μόνο. Δεν λειτουργεί με θέσεις ιεραρχίας και συνήθως δεν διανέμει τα κέρδη της.

Ο σκοπός της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  • 1979 – αγροτικοί συνεταιρισμοί
  • 1986 – αστικοί συνεταιρισμοί
  • 1999 – Κοιν.Σ.Επ. 2011 – Κοιν.Σ.Επ.
  • 2016 – Κοιν.Σ.Επ. σύμφωνα με Ε.Ε.

Προοπτικές της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Οι συνθήκες δεν ήταν πάντα ευνοϊκές.
Η κοινωνική επιχείρηση ανατπύχθηκε ραγδαία τα τελευταία 10 χρόνια. Το 2016, χάρις σε κρατικές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες, άνοιξε ο δρόμος για τη δημιουργία περισσότερων κοινωνικών επιχειρήσεων.

Τα νέα μας

1.140+ κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα! Εσύ θα μείνεις εκτός;

Scroll to Top