Εργαλεία & Δράσεις

Καλές πρακτικές & προτεινόμενα εργαλεία και δράσεις!

Προτεινόμενα Εργαλεία

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Inspire App

Η εφαρμογή "Inspire", δημιουργήθηκε από την Challedu, και αποτελεί ένα καινοτόμο ψυχομετρικό παιχνίδι που αφορά την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, με σκοπό να "Εμπνεύσει" (inspire) και να μυήσει νέους/ες στο Κοινωνικό Επιχειρείν. 

Gates Board Game

Το επιτραπέζιο παιχνίδι GATES, δημιουργήθηκε μέσα από το Ευρωπαϊκό έργο "GATES" και αποτελεί ένα "βιωματικό" επιτραπέζιο παιχνίδι ρόλων, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν την δική τους κοινωνική επιχείρηση, λαμβάνοντας κάθε φορά τις κατάλληλες αποφάσεις και παράλληλα μοιράζοντας ευτυχία!

Inspire Platform

Το Ευρωπαϊκό έργο "Inspire", (Κοινωνική Καινοτομία και Ηγετικές Δεξιότητες για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων του Τρίτου Τομέα) έχει δημιουργήσει την δωρεάν εκπαιδευτική πλατφόρμα "Learn2Inspire.eu" η οποία παρέχει εκπαιδευτικές ενότητες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών του τριτογενή τομέα, στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας και της ηγεσίας,

Προτεινόμενες Δράσεις

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Social Bus

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Social Bus",δ είναι μία πρωτοβουλία που οργανώνεται από την InterMediaKT σε συνεργασία με την Αμερικανική Πρεσβεία των Αθηνών, και παρέχει ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, στους συμμετέχοντες/-ουσες ανεξαρτήτου ηλικίας, με σκοπό η δική τους ιδέας να γίνει πραγματική Κοινωνική Επιχείρηση.

Οδηγός Ίδρυσης Κοιν.Σ.Επ
Scroll to Top